Tajemnice żółtych tablic

Coraz więcej klasycznych pojazdów na naszych drogach posiada żółte tablice. Dla właścicieli klasyków to dobry krok, aby coroczne wydatki utrzymania auta były niższe. Posiadanie takiego pojazdu to wiele obowiązków i wiąże się z nakładami pieniężnymi, szczególnie na początku procedury, gdy doprowadzamy pojazd do stanu świetności. Ale potem możemy się cieszyć  wyróżniającymi nasz pojazd na drodze wyjątkowymi tablicami. Z czym musimy się liczyć starając się o takie tablice? Poniżej zestawiliśmy kilka pytań i odpowiedzi.

Jaki pojazd możemy zarejestrować jako zabytek? W założeniu kryterium takie spełnia pojazd starszy niż 25 lat. Co więcej, musi upłynąć 15 lat od zakończenia jego produkcji, wpływ na to ma również stan jego zachowania i oryginalność – poświadcza to opinia uprawnionego rzeczoznawcy. Ale nie jest to regułą. Zabytkiem może zostać uznany np. pojazd unikatowy i będący istotnym z punktu widzenia ważnym świadkiem historii, np. ze względu na znanego właściciela, małą serię wyprodukowanych egzemplarzy itp.

Czy odnawiając klasyka musimy obawiać się o oryginalność jeśli wymienimy części? Co ważne, części użyte do remontu klasyka nie muszą być wiekowe i pochodzić z epoki, natomiast powinny charakteryzować się należytym wykonaniem i wysoką zgodnością z oryginałem. Wiele części dla niszowych pojazdów jest już niedostępnych i przeważnie są dorabiane ręcznie.

Czy pojazd uznany za zabytek może poruszać się bez ważnej polisy OC? W przypadku klasyków uznanych za zabytki mamy możliwość czasowego wykupienia polisy OC i zawieszenia tej polisy w razie konieczności. Musimy jednak pamiętać, że bez ważnej polisy OC nie możemy poruszać się po drogach publicznych.

Co dodatkowo dają nam żółte tablice? Nie musimy mieć dowodu rejestracyjnego pojazdu do rozpoczęcia procedury uznania naszego pojazdu za zabytek. Konieczne jest poświadczenie, że jesteśmy jego właścicielami.
Po przejściu badania technicznego, które uznawane jest za bezterminowe, teoretycznie nie musimy ponawiać go co roku. Jednak dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy dbać o stan techniczny pojazdu oraz jego oryginalność, co jest warunkiem koniecznym jego pozostania w ewidencji zabytków. Wszystkim miłośnikom klasyków chyba nie musimy tego przypominać. Na pewno dbają o swoje pojazdy należycie i nie szczędzą im pieniędzy ani uwagi:)

Poniżej przedstawiamy kroki procedury starania się o żółte tablice.

  1. Staramy się o opinię rzeczoznawcy: wykonuje on również niezbędne zdjęcia  do sporządzenia karty ewidencyjnej pojazdu.
  2. Uzupełniamy tzw. “białą kartę”, czyli kartę ewidencyjną zabytku techniki, którą złożymy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  3. Dokonujemy badania technicznego pojazdu. Na okręgowej stacji kontroli pojazdów, która ma uprawnienia do badania pojazdów zabytkowych. Tam nasz klasyk zostanie odpowiednio “prześwietlony”.
  4. Gdy wszystko pomyślnie załatwimy, możemy udać się do Wydziału Komunikacji i złożyć wniosek o nowe, żółte tablice rejestracyjne.

W teorii sprawa żółtych tablic nie jest może skomplikowana, ale w praktyce może nastręczyć nam trochę trudności. Naszym zdaniem nie należy się zniechęcać, tylko próbować. Bo warto 🙂

Zapisz